هدر خبرنامه عضو شوید

بایگانی برچسب نقش قیمت

نقش قیمت در اقتصاد (قسمت سوم آموخته‌‌هایم از اقتصاد)

نقش قیمت در اقتصاد

 

قیمت چیست و چرا نقش آن برای یک اقتصاد حیاتی است؟ به نظرم اغراق نیست اگر بگوییم درهای سعادت به روی ملتی باز می‌شود که می‌فهمد قیمت یعنی چه و چرا کارکرد مهمی در چرخاندن اصولی چرخ‌های اقتصاد یک مملکت بازی می‌کند.