هدر خبرنامه عضو شوید

بایگانی برچسب دوراهی

از درد دوراهی‌های (دروغین) دست‌ساز

شماره را نمی‌شناختم.

دوراهی این که به این شماره جواب بدهم یا نه. در خلسه خودم بودم و ترجیح می‌دادم این خلسه به‌هم نخورد. «کاش»ی درونم می‌جهید که «کاش» گوشی را سایلنت کرده بودم.