هدر خبرنامه عضو شوید

بایگانی برچسب در باب پذیرفتن

تأملاتی در باب «پذیرفتن»

در این نوشته – و احتمالاً نوشته‌هایی در آینده- می‌خواهم از «پذیرفتن» بگویم.

در واقع مجموعه چیزهایی که این‌جا می‌نویسم برداشت‌های شخصی خودم هستند پس نمی‌توان با عنوان حقیقت به آن‌ها تکیه کرد.