هدر خبرنامه عضو شوید

بایگانی برچسب باراباشی

قانون قدرت| همراه با معرفی کتاب Linked نوشته آلبرت باراباشی

در این نوشته می‌خواهم از یکی از مهم‌ترین مدل‌های دنیای اطرافمان بنویسم. مدلی که شاید کم و بیش با آن آشنا باشیم اما به طور جدی به آن فکر نکرده‌ایم.