هدر خبرنامه عضو شوید

بایگانی برچسب آگاهی

محیط؛ مادر فراموش‌شده (داستان دسترس‌پذیری)

در کتاب ارزشمند «گریزناپذیر» یا Inevitable اثر کِوین کِلی که به لطف دوست و معلم عزیزم، محمدرضا شعبانعلی با آن آشنا شدم از رجحان‌های تکنولوژی صحبت می‌شود.