هدر خبرنامه عضو شوید

شما در حال مشاهده ابزار فکری

متخصص کیست؟ (یک تعریف خودمانی)

متخصص چه کسی است؟ تعریف تخصص چیست؟ اگر نخواهیم درگیر تعریف‌های رسمی شویم و یک شاخص غیررسمی برای تخصص داشته باشیم، آن شاخص چیست و از کجا بفهمیم متخصص هستیم؟

***

بحث تخصص که به میان می‌آید معمولاً تصویری سنتی در ذهن بیشتر ما نقش می‌بندد.

شما چه استفاده‌ای از «دست نامرئی» می‌کنید؟

پیش‌نوشت: راستش می‌خواستم در این پست، از چیزهای دیگری بگویم که از اقتصاد آموخته‌ام. به عنوان مثال می‌خواستم از آدام اسمیت و «دست نامرئی» بازار بگویم و البته تا حدی به سبک و سیاقی که دارم این آموخته را شرح و بسط بدهم.

محدود نامحدود یا چگونه «حدی» فکر کنیم؟

شاید برای کسانی که چند باری بیش‌تر نیست که گذرشان به این وبلاگ خورده عجیب باشد که چرا بحث ابزارهای فکری تا این اندازه برای من مهم است. (این ابزارها برای من می‌توانند از کلمات، ضرب‌المثل‌ها، شیوه‌های تداعی، آنالوژی‌ها، مثال‌ها، الگوریتم‌ها، منطق، ریاضی، مدل‌ها یا تجربه‌‌های متنوع تشکیل شده باشند.