گذر زمان و روند استخوانی شدن

گذر زمان و روند استخوانی شدن

احتمالاً کسی دوست نداشته باشد هنگامی که کهنسال می‌شود، ضبط صوتی از بیان خاطرات و افکار و نظراتی باشد که سال‌ها در نهان‌خانه ذهنش جا خوش کرده و گرد و غبار نیز آن‌ها را فرا گرفته است.

از تفکر احتمالاتی تا نیاز جامعه به زوائد

از تفکر احتمالاتی تا نیاز جامعه به زوائد

منبع عکس

مطابق سنت چند نوشته اخیر، محتوای این نوشته نیز تا حد بسیار زیادی به تفکرات هایک وامدار است، امیدوارم از خواندنش لذت ببرید.

نادانسته‌های بسیار، دانش پراکنده و ضرورت آزادی

 نادانسته‌های بسیار، دانش پراکنده و ضرورت آزادی

منبع

در حال مطالعه کتاب بنیان آزادی یا The constitution of liberty از فردریش فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف برجسته اتریشی هستم که پیش از این هم از جذابیت و بزرگی افکارش – با توجه به ظرف محدود فهم خودم- گفته بودم.