بانک چیست؟ (تعریف بانک به زبان ساده)

بانک چیست؟

 

تعریف این که بانک‌ها چه هستند و چه کار می‌کنند از آن تعریف‌های سهل و دشوار است. سهل به این خاطر که همه احساس می‌کنیم می‌دانیم بانک چیست و با آن خاطره داریم و  آنقدر این طرف و آن طرف شهر بانک وجود دارد که شاید هیچ گاه دقیق به این فکر نکرده باشیم که بانک‌ها چرا وجود دارند و نقش‌شان در اقتصاد چیست.

نقش قیمت در اقتصاد (قسمت سوم آموخته‌‌هایم از اقتصاد)

نقش قیمت در اقتصاد

 

قیمت چیست و چرا نقش آن برای یک اقتصاد حیاتی است؟ به نظرم اغراق نیست اگر بگوییم درهای سعادت به روی ملتی باز می‌شود که می‌فهمد قیمت یعنی چه و چرا کارکرد مهمی در چرخاندن اصولی چرخ‌های اقتصاد یک مملکت بازی می‌کند.

ثروتی به نام «واقعیت‌گرایی»

‌ثروتی به نام واقعیت‌گرایی

به حاشیه نروم.

هر چه بیشتر در احوالات خودم و تا حدودی اطرافیان دقیق می‌شوم. هر چه بیشتر سعی می‌کنم بفهمم انتخاب کدام مسیر می‌تواند موفق‌ترم کند.

روایت زندگی هر فرد متفاوت است

روایت هر فرد متفاوت است

ما با «روایت»‌هایمان زندگی می‌کنیم. روایت‌هایی که نمودار مدل‌هایی است که ذهن‌مان برای تفسیر دنیای پیرامونش ساخته است.

روایتی که در این جا منظور من است می‌تواند حتی یک گزاره باشد لازم نیست داستانی بس بالا و بلند ساخته باشم تا بتوانم اسم «روایت» بر آن بگذارم.