هدر خبرنامه عضو شوید

شما در حال مشاهده فلسفه زندگی

گردهمایی «متمم» و داستان «مرغ دریایی و گیله‌مات»

اگر با «متمم» آشنا نیستید شاید بهتر باشد آن را در گوگل جست‌وجو کنید، در آن چرخی بزنید، هوایش را تنفس کنید، «درباره متمم»ش را بخوانید. بعد دوباره برگردید.

اگر با متمم آشنا هستید.

این بار نوبت غزال‌هایی است که می‌فهمند

برخی از غزال‌ها در مواجه با شکارچیان خود، رفتاری عجیب دارند.

رفتاری که من نتوانستم معادلی برای آن در زبان فارسی پیدا کنم. انگلیسی زبان‌ها به آن استاتینگ (Stotting) می‌گویند.

محیط؛ مادر فراموش‌شده (داستان دسترس‌پذیری)

در کتاب ارزشمند «گریزناپذیر» یا Inevitable اثر کِوین کِلی که به لطف دوست و معلم عزیزم، محمدرضا شعبانعلی با آن آشنا شدم از رجحان‌های تکنولوژی صحبت می‌شود.

دو روی یک سکه یا چگونه متناقض زندگی کنیم؟

این روزها مشغول خواندن کتاب جذابی هستم با عنوان “چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟“. شاید خوانده باشیدش. تعمقی از دو استاد برجسته در علوم اقتصادی و سیاسی در باب یکی از سخت‌ترین سوالات پیش‌روی انسان یا همان “چرایی نابرابری ملت‌ها”.