دو روی یک سکه یا چگونه متناقض زندگی کنیم؟

این روزها مشغول خواندن کتاب جذابی هستم با عنوان “چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟“. شاید خوانده باشیدش. تعمقی از دو استاد برجسته در علوم اقتصادی و سیاسی در باب یکی از سخت‌ترین سوالات پیش‌روی انسان یا همان “چرایی نابرابری ملت‌ها”.